Політика конфіденційності

Визначена Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», (далі – Офіційний сайт) розташований на доменному імені mixbet.com.ua (а також його доменах), може отримати про Користувача під час використання сайту mixbet.com.ua (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної, або визначаємої фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. Сайт «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» – це сукупність пов’язаних між собою вебсторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): mixbet.com.ua, а також його субдоменах.
1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», а також інші тимчасові сторінки, що містять контактну інформацію Адміністрації.
1.1.7. «Користувач» сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», за допомогою мережі Інтернет та використовує інформацію, матеріали та продукти сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»».
1.1.8. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений вебсервером та зберігається на комп’ютері користувача, який вебклієнт або веббраузер кожен раз пересилає вебсерверові в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.9. «IP-адреса» – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Офіційний сайт.

2. Загальні положення
2.1. Використання сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» Користувачем означає згоду з діючою Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»».
2.3. Діюча Політика конфіденційності застосовується до сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»». Офіційний сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»».
2.4. Адміністрація не перевіряє вірогідність персональних даних, що надаються Користувачем.
3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Визначена Політика конфіденційності встановлює зобов‘язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен на вимогу надати Адміністрації при реєстрації на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» або при підписці на інформаційну e–mail розсилку.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» і мати (в собі) наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім‘я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e–mail).
3.3. Офіційний сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
– IP адреса;
– інформація з cookies;
– інформація про браузер
– час доступу.
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.
3.3.2. Офіційний сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і розв‘язання технічних проблем.
3.4. Будь–яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи та інше) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. діючої Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» для його подальшої авторизації.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»»
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв‘язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження вірогідності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов‘язаних з використанням сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»».
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»».
5. Способи та терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь–яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі та в порядку, згідно чинного законодавства України.
5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов‘язки сторін
6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати вільне рішення щодо надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», і давати згоду на їх обробку.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів України. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за зазначеною e-mail адресою.
6.2. Адміністрація зобов‘язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, котрий зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в теперішньому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб‘єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов‘язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв‘язку з неправомірним використанням персональних даних, згідно чинного законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (зокрема файли з даними, тексти та ін.), до котрої він може мати доступ як до частини сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», несе особа, яка надала таку інформацію.
7.5. Користувач погоджується, що інформація, що надана йому як частина сайту «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»».
Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно умов окремої угоди.
7.6. У відношенні текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на Офіційний сайт.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в разі видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»» або переданих через нього.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», зокрема інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів
8.1. До звернення в суд із позовом у спорах, що виникають у відносинах між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд Арбітражного суду м Павлоград, Дніпропетровська обл., Україна.
8.4. До цієї Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.
9. Додаткові умови
9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: sales-head@beton.budmajster.com
9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою http://

Оновлено: 02 червня 2021 року
м Павлоград, Дніпропетровська обл., Україна, ТОВ «БЕТОНЯРНЯ «БУДМАЙСТЕР»»

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds